Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız El Atma Davası nedir,Kamulaştırmasız el atma, özel mülkiyete tabi bir taşınmaza kamu idaresi tarafından usule uygun olmayan şekilde fiili ve sürekli şekilde veya hukuki bir işlemle el  konulmasıdır.

  • Fiili El Atma

Kamu idaresinin özel mülkiyete tabi taşınmaza kamulaştırma usulüne uymaksızın fiili ve bedelsiz el koymasıdır. Örneğin; özel mülkiyete tabi taşınmaza park yapılması vs.

  • Hukuki El Atma

Kamu idaresinin özel mülkiyete tabi taşınmaza kamulaştırma usulüne uymaksızın hukuki şekilde el koymasıdır. Örneğin; özel mülkiyete tabi taşınmazın imar planı değişikliğinde yol, park olarak belirlenmesi vs.

Kamulaştırmasız El Atma Davasını Kim Açabilir?

Kamulaştırmasız el atma davasında davacı hukuka aykırı şekilde el konulan taşınmazın malikleridir. Taşınmaz maliki vefat ettiyse mirasçılar açabilir.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Kime Karşı Açılır?

Hukuka aykırı şekilde kamulaştırma yapan kamu kurumuna karşı açılır.

Kamulaştırmasız El Atma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İdarenin fiili el atmasının söz konusu olduğu hallerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesine eklenen ; “Bu süre içinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından mülkiyet hakkından kaynaklı bedele ilişkin açılacak davalar, adli yargıda görülür” demek suretiyle hukuki el atmanın da Adli Yargıda görüleceği açıkça belirtmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile hukuki el atmalarda da 26/11/2022 tarihi itibariyle Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli hale gelmiştir.

Kamulaştırmasız el atma davalarında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Uzlaşma Şart Mıdır?

04.11.1983′ ten itibaren açılacak olan kamulaştırmasız el atma davalarında uzlaşma yolunun tüketilmesi şart değildir.

Kamulaştırmasız El Atma Davasında Zamanaşımı

Kamulaştırmasız el atma kişilerin mülkiyet hakkını ihlal etmesi nedeniyle herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımına tabi değildir.

Kamulaştırmasız El Açma Davaları Kesinleşmeden İcraya Konabilir Mi?

Kamulaştırmasız el atma davalarının kesinleşmeden icraya konulamayacağına ilişkin düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 04/02/2021 tarih 2019/89 E. ve 2021/10 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anılan iptal kararı sonucunda kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilecektir.

Kamulaştırmasız El Atma Davası ve Ecrimisil Talebi

Ecrimisil davası, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyette karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır Ecrimisil davası ayrı bir dava olarak açılabileceği gibi kamulaştırmasız el atma davası ile birlikte de ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil davasında 5 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Geriye dönük 5 yıllık süre için ecrimisil talebinde bulunulabilir.

Kamulaştırmasız el atma davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alınması herhangi bir hak kaybına uğramamak açısından oldukça önemlidir.

Pehlivan hukuk bürosu olarak müvekkillerimize kamulaştırmasız el atma davalarında her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

 

Tags Widget

2023 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Harcı 2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? 2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? Dask’ın Kapsamı Nelerdir ?DASK Kapsamında Bulunan Teminatlar Nelerdir? 4857 sayılı iş kanunu aile ve boşanma avukatı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı ankara avukat ankara boşanma avukatı ankara boşanma davası avukatı ankara iş hukuku avukatı ankara işçi avukatı ankra boşanma hukuku Anlaşmalı Boşanma Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Değişiklik Av.Ayşenur Banu Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık AYM Bireysel Başvuru Şartları Nelerdir? Bayram Mesaisi Nedir boşanma avukatı boşanma davası avukatı boşanma hukuku Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı en iyi boşanma avukatı ankara Evlilik Birliginin Temelden Sarsilması Nedeniyle (Şiddetli geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi Hizmet Süresi Emekliliğe Yeterli Olanların Hizmet Birleştirmesi Memnu Hakların İadesi Nasıl Olur Memnu Hakların İadesi Şartları Nelerdir? Mobbinge Uğrayan İşçinin Hakları Nelerdir? nafaka nedir Nafaka Türleri Nelerdir? nafaka çeşitleri nelerdir. nasıl hesaplanır? Pehlivan Hukuk Tazminat Davaları Tedbir Nafakası Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir Nafakası Yoksulluk Nafakası İştirak Nafakası Yardım Nafakası Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Ne Demek yoksulluk nafakası nasıl alınır Yoksulluk Nafakası Nedir? Çankaya Boşanma Avukatı İddet Müddettin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası İhbar süresi nedir İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nedir?